Vastuullinen liiketoiminta

  • Teleste vastuullinen liiketoiminta
     Teleste vastuullinen liiketoiminta

Lakien ja säädösten mukaisuus

Teleste kunnioittaa ja noudattaa kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä ja edellyttää, että sen toimittajat ja liikekumppanit toimivat samoin. Telesten taloudelliset raportit on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja Suomen kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön mukaisesti.

Teleste noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia ja Pörssin laatimaa sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa.

Rehellisyys ja läpinäkyvyys

Teleste kunnioittaa reilua kilpailua ja noudattaa soveltuvaa kilpailuoikeutta koskevaa lainsäädäntöä, kuten lakeja, asetuksia ja standardeja, jotka koskevat lahjontaa, korruptiota, rahanpesua ja laittoman toiminnan rahoittamista. Teleste ei hyväksy kilpailun rajoittamista, eikä käytä epärehellisiä keinoja, kuten esimerkiksi sovi kilpailijoidensa kanssa hintakartelleista, jaa asiakkaita tai maantieteellisiä markkinoita tai rajoita tarjouskilpailuja. Teleste ei käytä väärin määräävää markkina- tai liiketoiminta-asemaa.

Luottamuksellinen tieto ja immateriaalioikeudet ovat Telesten arvokasta yritysomaisuutta, ja jokainen telesteläinen on vastuussa niiden asianmukaisesta suojaamisesta. Telesten työntekijät kunnioittavat kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa sekä käsittelevät näitä soveltuvien lakien mukaisesti. 

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Telesten vahvuuksia ovat vankka ja monipuolinen teknologiaosaaminen sekä tuoteturvallisuus. Keskeisimpiä teknologisia kehityskohteita ovat tuotteiden ja ratkaisujen tehokkuus, laatuominaisuudet, modulaarisuus, älykkyys, valmistettavuus, kierrätettävyys ja käyttökustannukset. Päämääränä on tuottaa älykkäitä, turvallisia ja kestäviä tuotteita, jotta Telesten asiakkaat voivat tarjota loppukäyttäjille korkealaatuisia käyttökokemuksia.

Luotettava liiketoiminta

Telesten tavoite on olla ensisijainen toimittaja niin nykyisille kuin uusille asiakkaille. Yhteistyö jokaisen liikekumppanin kanssa perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja rehellisyyteen. Teleste toimii arvojensa mukaisesti pyrkimyksenä pitkäkestoinen ja molempia osapuolia edistävä yhteistyö.