Vastuu ympäristöstä

  • teleste vastuu ympäristöstä
     teleste vastuu ympäristöstä

Luonnonvarat

Telesten tavoitteena on veden, energian ja materiaalien tehokas ja kestävä käyttö kaikissa toiminnoissa. Telestellä syntyvät jätteet syntypistelajitellaan kierrätys- ja hyötykäyttöasteen lisäämiseksi.

Materiaalien ja valmiiden tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä pienennetään ennusteprosessilla ja suosimalla maa- ja merikuljetuksia lentorahdin sijaan.

Teleste pyrkii varmistamaan, että sen hankkimat materiaalit ovat peräisin eettisesti ja ekologisesti vastuullisista lähteistä.

Tuotteet ja palvelut

Telesten ympäristövastuu kattaa tuotteiden koko elinkaaren. Tuotteiden suunnittelussa huomioidaan ympäristövaikutukset ja tuotteissa pyritään käyttämään kierrätettäviä materiaaleja. Ympäristötietoisuus näkyy tuotteiden energiankulutuksessa, pitkäikäisyydessä ja huollettavuudessa.

Palveluliiketoiminnassa pääasiallisin ympäristökuormituksen lähde on hiilidioksidipäästöt, joihin vaikutetaan kalustovalinnoilla ja reittisuunnittelulla.

Jatkuva parantaminen

Toimintansa jatkuvaksi parantamiseksi Teleste on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset ja asettanut niitä koskevat tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. On tärkeää, että jokainen telesteläinen ymmärtää oman vastuunsa ympäristöasioissa ja toimii sen mukaisesti.