Rikkeistä ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

  • teleste rikkeistä ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen
     teleste rikkeistä ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Telesten työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kannustetaan tuomaan esiin huolia mahdollisista väärinkäytöksistä Telesten liiketoiminnassa tai muissa yhtiöön liittyvissä toiminnoissa.

Whistleblowing-viestintäkanavan ilmoitusmahdollisuus takaa, että ilmoituksentekijät voivat tuoda esiin huolensa nimettömästi ja vailla pelkoa seuraamuksista.

Tarkoituksena on:
• Tukea Telesten arvoja ja rehellisyyttä
• Taata, että työntekijät ja muut sidosryhmät voivat tuoda esiin huolia nimettömästi ilman pelkoa seuraamuksista
• Tarjota läpinäkyvä ja luottamuksellinen prosessi eettisten ja juridisten huolien käsittelemiseksi

Linkki:
WHISTLEBLOWING ILMOITUSLOMAKE