Ihmiset ja eettinen vastuu

  • Teleste Ihmiset ja eettinen vastuu
     Teleste Ihmiset ja eettinen vastuu

Ihmisoikeudet

Teleste kunnioittaa ja noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta. Teleste ei hyväksy missään olosuhteissa pakkotyötä, ihmiskauppaa tai lapsityövoimaa.

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Teleste on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön työntekijöilleen ja muille, jotka työskentelevät Telesten tiloissa, ja vaatii liikekumppaneiltaan vastaavia toimintaperiaatteita. Teleste pyrkii edistämään terveitä elämäntapoja ja tukemaan toimintaa, joka lisää työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja tasapainoista elämää.

Kunnioitus ja moniarvoisuus

Teleste tukee moniarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Telesteläiset tulevat eri taustoista, kansallisuuksista ja kulttuureista, mutta jakavat samat arvot, jotka ovat asiakaskeskeisyys, kunnioitus, luotettavuus ja tuloksellisuus. Teleste hoitaa tasapuolisesti, ammattimaisesti ja luottamuksellisesti kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen asti.

Teleste ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai muuta loukkaavaa tai sopimatonta käyttäytymistä työntekijöiltään tai työntekijöitään kohtaan. Telesteläisiä kannustetaan avoimeen vuoropuheluun johdon ja kollegoiden kanssa ja jakamaan niin ideoita kuin huolenaiheita.

Johtajuus ja sitoutuneet työntekijät

Telesteläisillä on oikeus hyvään johtajuuteen niin että jokaisella on mahdollisuus menestyä työssään ja saavuttaa yhteiset tavoitteet.”Teleste henki” ja yrityskulttuuri innostavat työntekijöitä käyttämään osaamistaan. Kuuntelemalla ja keräämällä säännöllisesti palautetta telesteläisiä kannustetaan jakamaan työntekijäkokemuksiaan.