Teleste sijoituskohteena

Teleste on listautuneena Nasdaq Helsingin teknologia-toimialaluokassa kaupankäyntitunnuksella TLT1V. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon. Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2020 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Osakkeen hinta listautuessa 30.3.1999 oli 8,20 euroa.

Telesten taloudelliset avainluvut

 

MEUR 1-12/2020 1-12/2019 1-12/2018 1-12/2017 1-12/2016
Saadut tilaukset, M€ * 148,8 237,6 264,0 262,9 244,3
Liikevaihto, M€ * 145,0 235,5 250,3 234,6 259,5
Oikaistu liiketulos, M€ * 5,1 7,7 9,7 -7,5 15,6
Tilikauden tulos, M€ -8,0 -1,7 6,8 -9,1 11,8
Osakekohtainen tulos, € -0,43 -0,07 0,38 -0,50 0,65
Henkilöstö 31.12. * 858 1330 1353 1446 1511

*) Sisältää jatkuvat toiminnot tilikaudella 2020 

Raportointi IFRS-standardin mukaisesti

 

Päivitetty 11.2.2021