Teleste on mukana rakentamassa verkottunutta maailmaa

Olemme riittävän suuri yhtiö vaikuttaaksemme digitalisaation ja verkottuneen yhteiskunnan kehitykseen, mutta riittävän pieni, jotta jokainen yksilö voi vaikuttaa yhtiön kehitykseen.