Teleste peruu vuoden 2020 ohjeistuksensa COVID-19 -pandemian vuoksi

TELESTE OYJ    SISÄPIIRITIETO   27.3.2020 klo 19.30

TELESTE PERUU VUODEN 2020 OHJEISTUKSENSA COVID-19 –PANDEMIAN VUOKSI

Teleste Oyj peruuttaa vuoden 2020 ohjeistuksensa COVID-19 -pandemian mahdollisten vaikutusten ja talouden epävarmuuden vuoksi. COVID-19 -pandemiasta johtuen monet Euroopan maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Toimenpiteiden laajuudesta ja kestosta riippuen on erittäin vaikeaa arvioida negatiivista vaikutusta Telesten liikevaihtoon ja oikaistuun liiketulokseen. Teleste peruu 13.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020. Teleste päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen, kun näkyvyys paranee ja vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

”Telesten tuotteet ja palvelut liittyvät yhteiskunnan kannalta keskeisiin ja jopa kriittisiin toimintoihin, kuten nopeisiin laajakaistayhteyksiin, julkisen liikenteen ratkaisuihin ja turvallisuuteen. Näiden yhteiskunnan infrastruktuuriin kuuluvien palveluiden häiriöttömän toiminnan turvaaminen on tärkeää erityisesti kriisitilanteiden aikana.

Pandemian aikana laajakaistaverkkojen kuormitus on kasvanut, mutta arviomme mukaan yhteiskunnalle kriittisten laajakaistapalveluiden häiriöttömyyden varmistamiseksi verkkopäivityksiä tullaan jossain määrin viivästyttämään. Lisäksi viranomaismääräykset rajaavat kenttäpalveluiden suorittamista tietyillä markkinoilla.

Videovalvonta- ja informaatioratkaisuiden tilauskanta on ennätyskorkea, mutta COVID-19 –pandemian aikaansaama globaali kriisi viivästyttää osaa  asiakasprojekteista sekä vaarantaa tiettyjen kriittisten komponenttien saatavuutta, joilla arvioidaan olevan liikevaihtoa alentava vaikutus.

Toistaiseksi COVID-19 –pandemian vaikutukset Telesten tuotteiden kysyntään sekä yhtiön toimituskykyyn ovat rajallisia. Tilanne kuitenkin muuttuu päivittäin. Vaikutukset palveluliiketoimintaan voivat olla merkittäviä. Pitkittyessään eri maissa toteutettavilla rajoitustoimenpiteillä tulee olemaan negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.” sanoo Telesten toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Jukka Rinnevaara, puh 02-2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com