Teleste Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2015 - suunnattu osakeanti

Teleste Oyj    Pörssitiedote 23.4.2020   klo 20:00

TELESTE OYJ:N OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2015 - SUUNNATTU OSAKEANTI

Teleste Oyj:n hallitus on 22.4.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2017-2019 palkkion maksamiseksi. Ansaintajakson käynnistämisestä ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 9.2.2017 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakeannissa on luovutettu 22 402 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

23.4.2020 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 776 419 omaa osaketta.

TELESTE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com