Teleste: Osavuosikatsauksen Q1 2020 julkistaminen - Kutsu tiedotustilaisuuteen 15.5.2020 klo 09:30

TELESTE OYJ    SIJOITTAJAUUTINEN     8.5.2020   KLO 10:15 

TELESTE: OSAVUOSIKATSAUKSEN Q1 2020 JULKISTAMINEN – KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN 15.5.2020 klo 09:30

JULKAISU PÖRSSITIEDOTTEENA

Teleste julkaisee osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2020 pörssitiedotteena perjantaina 15.5.2020 noin klo 08:30.

TIEDOTUSTILAISUUS

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara esittelee tuloksen sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille suorassa Microsoft Teams lähetyksessä samana päivänä klo 09:30.

Kokoukseen voi osallistua alla olevan linkin välityksellä:

Microsoft Teams -linkki 

tai

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RjN2NiMDItMjYwYS00ODA0LWE2ZTktMTdiYTFiZTU4MjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a3a6402-5c43-4939-8e53-47a694177b24%22%2c%22Oid%22%3a%2209ec181d-0456-44b1-8aa2-187b9743538e%22%7d

Kokoukseen voi vaihtoehtoisesti osallistua myös soittamalla alla oleviin numeroihin

+358 9 85626410        Finland, Helsinki
+44 20 3321 5231       United Kingdom, London
+1 347-343-2761        United States, New York City

Neuvottelutunnus

129 025 939#

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh:02 2605 611 

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com