Teleste käynnistää YT-neuvottelut

TELESTE OYJ   SIJOITTAJAUUTINEN   2.3.2020   KLO 14:10

TELESTE KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Teleste Oyj aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toimenpiteistä, joiden tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen, mikä johtaa mahdollisiin irtisanomisiin, lomautuksiin ja osa-aikaisuuksiin  tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Sopeuttamistarpeen syynä on teknologiamurroksen seurauksena Network Products -liiketoimintaan kuuluvien tilaajaverkkotuotteiden kysynnän muutos, kuten vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa todettiin. Tämä muutos vähentää tuotannon ja tukitoimintojen kapasiteetin tarvetta. Yhtiön ennusteen mukaan hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteiden toimitukset käynnistyvät loppuvuonna. Näiden uusien tuotteiden valmistus ei kuitenkaan edellytä vähennystarvetta vastaavaa tuotantokapasiteettia.

Neuvottelut koskevat Teleste Oyj:n Operations, Logistics and Sourcing -osaston sekä HFC-liiketoimintaan liittyvien asiakastukitoimintojen henkilöstöä Littoisten toimipisteessä Suomessa. Työvoiman vähennystarpeeksi on arvioitu enintään 35 henkilöä.

Suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään sopeutumaan toimialan teknologiamurroksen vaikutuksiin vaarantamatta yhtiön kasvumahdollisuuksia.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh:02 2605 611

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com