Teleste Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2015 - suunnattu osakeanti

TELESTE OYJ    PÖRSSITIEDOTE  5.4.2019 10:35

TELESTE OYJ:N OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2015 - SUUNNATTU OSAKEANTI

Teleste Oyj:n hallitus on 4.4.2019 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2016-2018 palkkion maksamiseksi. Ansaintajakson käynnistämisestä ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 4.2.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakeannissa on luovutettu 22 361 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.
Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

5.4.2019 tapahtuvan luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 798 821 omaa osaketta.

TELESTE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com