Teleste käynnistää uuden osakepalkkio-ohjelman

TELESTE OYJ         PÖRSSITIEDOTE          13.2.2019  klo 10:30

TELESTE KÄYNNISTÄÄ UUDEN OSAKEPALKKIO-OHJELMAN

Teleste Oyj:n hallitus hyväksyi pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen tarjottavaksi yhtiön avainhenkilöille helmikuussa 2018 (jäljempänä LTI 2018). Asiasta on tiedotettu 8.2.2018.

Hallitus on päättänyt uuden kolmivuotisen, vuodet 2019–2021 kattavan ohjelman alkamisesta LTI 2018-rakenteen puitteissa.

Uuden kolmivuotisen ohjelman tiedot

Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan täyttämällä osakesijoitusedellytyksen, vuonna 2019 alkavan ohjelman nojalla osakesijoituksen perusteella suoritettavien lisäosakkeiden määrä on yhteensä enintään 26.625 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä jaetaan osallistujille Telesten osakkeina) ja suoriteperusteisten osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 319.500 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä jaetaan osallistujille Telesten osakkeina).

Vuonna 2019 alkavaan osakeohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR) kolmen vuoden pituisen ansaintajakson aikana. Edellytyksenä yksittäisen avainhenkilön osallistumiselle ohjelmaan on edellä mainittu sijoitus Telesten osakkeisiin.

Muita tietoja

Hallitus on hyväksynyt 33 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan tähän LTI 2018:en toiseen kolmivuotiseen ohjelmaan.

Hallitus arvioi, että uuden ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita, eikä kannustinjärjestelyllä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut kotiisi, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2018 Telesten liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1400 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

TELESTE OYJ

Pertti Ervi
Hallituksen puheenjohtaja

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Pertti Ervi, puh +33 685839153
Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com