TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015: ENNÄTYKSELLINEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Turku, Finland, 2015-10-29 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
TELESTE OYJ   OSAVUOSIKATSAUS   29.10.2015   KLO 08:30           

 

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015

ENNÄTYKSELLINEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

 

Heinä-syyskuu 2015

- Liikevaihto oli 66,2 (50,4) miljoonaa euroa, kasvua 31,4 %
- Liiketulos oli 5,9 (4,9) miljoonaa euroa, kasvua 20,0 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,20) euroa osakkeelta, kasvua 15,5 %
- Saadut tilaukset olivat 62,0 (49,0) miljoonaa euroa, kasvua 26,6 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,8 (-0,0) miljoonaa euroa  

 

Tammi-syyskuu 2015

- Liikevaihto oli 179,4 (143,3) miljoonaa euroa, kasvua 25,2 %
- Liiketulos oli 11,0 (7,6) miljoonaa euroa, kasvua 44,9 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,31) euroa, kasvua 47,1 %
- Saadut tilaukset olivat 183,1 (146,3) miljoonaa euroa, kasvua 25,2 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (1,8) miljoonaa euroa, laskua 17,0 %

 

Näkymät vuodelle 2015

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason.

 

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä:

”Onnistuimme saavuttamaan kolmannella vuosineljänneksellä Telesten historian korkeimman liikevaihdon ja liiketuloksen. Niitä paransivat erityisesti tuotetoimitusten kasvaneet volyymit sekä Mitronin liiketoiminta.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella erityisesti tilaajaverkkotuotteiden kysyntä oli edelleen korkealla tasolla. Uuden Docsis 3.1 standardin mukaisten tuotteiden kysyntä jatkui vahvana. Syyskuun lopussa voitimme monivuotisen raamisopimuksen norjalaiselta Telenor-konsernilta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 51 % vertailukaudesta ja oli kaikkien aikojen korkein liikevaihto yhden vuosineljänneksen aikana. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tilaajaverkkotuotteet ja Mitron-yritysosto. Saadut tilaukset ja myynti kasvoivat eniten Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Liiketulosta kasvattivat tilaajaverkkotuotteiden myyntivolyymin kasvu, projektitoimitukset Puolaan sekä Mitron-yritysosto.

Network Services liiketoiminta-alueella liikevaihto ja tulos paranivat vertailukaudesta. Saksassa onnistuimme parantamaan kannattavuutta vaikean toisen vuosineljänneksen jälkeen. Jatkoimme uuden palveluliiketoiminnan kehittämistä Englannissa, jossa liikevaihto kasvoi, mutta liiketulos jäi vielä tappiolliseksi.”

 

Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2015

Avainluvut (M€)      
  7-9/2015 7-9/2014 Muutos
Saadut tilaukset 62,0 49,0 26,6 %
Liikevaihto 66,2 50,4 31,4 %
Liiketulos 5,9 4,9 20,0 %
Liiketulos liikevaihdosta 8,9 % 9,8 %  
Kauden tulos 4,2 3,6 17,6 %
       
Tulos per osake, € 0,23 0,20 15,5 %
Liiketoiminnan rahavirta 4,8 -0,0  

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 62,0 (49,0) miljoonaa euroa kasvaen 26,6 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 165,7 % ollen 42,6 (16,0) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 31,4 % ja oli 66,2 (50,4) miljoonaa euroa. Suurin osa liikevaihdon kasvusta kertyi Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella sekä orgaanisesti että yritysoston seurauksena. Liiketulos kasvoi 20,0 % vertailukaudesta ja oli 5,9 (4,9) miljoonaa euroa eli 8,9 % (9,8 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi sekä Video and Broadband Solutions että Network Services liiketoiminta-alueilla. Henkilöstökulut olivat 17,1 (13,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat sekä orgaanisen kasvun, mutta erityisesti yritysoston seurauksena. Rahoituskulut kasvoivat vertailukaudesta, jota valuuttakurssivoitot paransivat. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,20) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,8 (-0,0) miljoonaa euroa. Neljänneksen hyvä tulos nosti rahavirran positiiviseksi, kasvaneesta käyttöpääomasta huolimatta.

 

Konsernin liiketoiminta tammi-syyskuu 2015

Avainluvut (M€)        
  1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014
Saadut tilaukset 183,1 146,3 25,2 % 199,3
Liikevaihto 179,4 143,3 25,2 % 197,2
Liiketulos 11,0 7,6 44,9 % 11,1
Liiketulos % 6,1 % 5,3 %   5,6 %
Kauden tulos 8,1 5,4 50,6 % 8,5
         
Tulos per osake, € 0,45 0,31 47,1 % 0,48
Liiketoiminnan rahavirta 1,5 1,8 -17,0 % 9,2
Nettovelkaantumisaste, % 29,0 % 19,6 %   9,5 %
Omavaraisuusaste, % 46,8 % 52,6 %   53,4 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 496 1 318 13,5 % 1 343

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 25,2 % ja olivat 183,1 (146,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,2 % ollen 179,4 (143,3) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 44,9 % ja oli 11,0 (7,6) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 52,4 (43,1) miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Konsernin verot olivat 2,7 (2,1) miljoonaa euroa ja konsernin veroaste 25,1 % (28,0 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos kasvoi 47,1 % ollen 0,45 (0,31) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (1,8) miljoonaa euroa.

 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue heinä-syyskuu 2015

Avainluvut (1000 €) 7-9/2015 7-9/2014 Muutos
Saadut tilaukset 39 616 27 571 43,7 %
Liikevaihto 43 760 28 909 51,4 %
Liiketulos 5 113 4 421 15,7 %
Liiketulos % 11,7 % 15,3 %  

Saadut tilaukset olivat 39,6 (27,6) miljoonaa euroa kasvaen 43,7 % vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi 165,7 % 42,6 (16,0) miljoonaan euroon. Tilauskantaa nosti erityisesti tilaajaverkkotuotteiden korkeammat tilaukset ja Mitron-yrityskaupassa siirtynyt tilauskanta. Liikevaihto kasvoi 51,4 % ja oli 43,8 (28,9) miljoonaa euroa. Tilaajaverkkotuotteiden toimitukset, ratkaisutoimitukset Puolassa ja Mitronin liiketoiminta nostivat liikevaihdon selvästi vertailukautta korkeammalle tasolle. Liiketulos kasvoi 15,7 % ollen 5,1 (4,4) miljoonaa euroa eli 11,7 % (15,3 %) liikevaihdosta. Liiketulosta nostivat tilaajaverkkotuotteiden myyntivolyymin kasvu, projektitoimitukset Puolaan sekä Mitron.

Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 2,0 (2,1) miljoonaa euroa eli 4,6 % (7,4 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, videovalvonta- ja informaatio­ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue tammi-syyskuu 2015

Avainluvut (1000 €) 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 1-12/2014
Saadut tilaukset 114 532 80 365 42,5 % 109 007
Liikevaihto 110 812 77 401 43,2 % 106 901
Liiketulos 10 115 7 057 43,3 % 9 673
Liiketulos % 9,1 % 9,1 %   9,0 %

Saadut tilaukset kasvoivat 42,5 % ja olivat 114,5 (80,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 43,2 % ja oli 110,8 (77,4) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 43,3 %, ollen 10,1 (7,1) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 9,1 % (9,1 %).

Tuotekehitysmenot olivat 7,8 (7,7) miljoonaa euroa eli 7,0 % (10,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 0,9 (0,7) miljoonaa euroa ja poistot tuotekehitysmenoista olivat 0,7 (0,9) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkon tuotteisiin, verkonhallintajärjestelmään, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.  

 

Network Services liiketoiminta-alue heinä-syyskuu 2015

Avainluvut (1000 €) 7-9/2015 7-9/2014 Muutos
Saadut tilaukset 22 432 21 455 4,6 %
Liikevaihto 22 432 21 455 4,6 %
Liiketulos 811 516 57,2 %
Liiketulos % 3,6 % 2,4 %  

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,4 (21,5) miljoonaa euroa ollen 4,6 % vertailukautta korkeampi. Liikevaihto kasvoi Englannissa ja Sveitsissä. Liiketulos oli 0,8 (0,5) miljoonaa euroa, kasvaen 57,2 % vertailukaudesta. Liiketulos oli 3,6 % (2,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos parani Saksassa ja Sveitsissä. Englannissa liiketulos jäi tappiolliseksi. Jatkamme liiketoiminnan laajentamiseen tähtäävää investointia Englannissa. Odotamme uuden liiketoiminnan tuloksen kääntyvän positiiviseksi ensi vuoden kuluessa.

Network Services liiketoiminta-alue tammi-syyskuu 2015

Avainluvut (1000 €) 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 1-12/2014
Saadut tilaukset 68 554 65 908 4,0 % 90 275
Liikevaihto 68 554 65 908 4,0 % 90 275
Liiketulos 914 554 65,0 % 1 463
Liiketulos % 1,3 % 0,8 %   1,6 %

Liikevaihto kasvoi 4,0 % ja oli 68,6 (65,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Sveitsissä ja Englannissa. Liiketulos oli 0,9 (0,6) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi Sveitsissa. Investoinnit Englannin palveluliiketoiminnan laajentamiseen rasittivat liikevoittoa.

 

Henkilöstö ja organisaatio tammi-syyskuu 2015

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 485 henkilöä (1 292/2014, 1 324/2013), joista 694 (564) Video and Broadband Solutions ja 791  (728) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 496 (1 318/2014, 1 283/2013) henkilöä, joista Video and Broadband Solutions 704 (554) ja Network Services 792 (763) henkilöä. Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa 68 % (72 %/2014, 72 %/2013). Euroopan ulkopuolella työskenteli 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 52,4 miljoonaa euroa (43,1/2014, 41,7/2013). Henkilöstökulujen kasvu johtui Mitron-yritysostosta sekä kasvaneesta henkilömäärästä Network Services -liiketoiminta-alueella.

Suomen tuotannon toimituskykyä parannettiin muun muassa vuokratyövoimaa käyttämällä erityisesti kolmannella neljänneksellä. Kauden lopussa vuokratyövoiman määrä Suomen tuotannossa oli 44 henkilöä.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-syyskuu 2015

Konsernin investoinnit olivat 14,6 (2,9) miljoonaa euroa eli 8,1 % (2,0 %) liikevaihdosta. Investoinneista 11,5 miljoonaa euroa kohdistui Mitron-yritysostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,8 (0,7) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,2 (0,3) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.

Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkon tuotteisiin, verkonhallintajärjestelmään, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-syyskuu 2015

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (1,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku vertailukaudesta johtui kasvaneesta käyttöpääomasta.

Teleste Oyj allekirjoitti tammikuussa uudet rahoitus- ja luottolimiittisopimukset, arvoltaan yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Uudet sopimukset korvasivat vastaavat aikaisemmat rahoitussopimukset. Luottolimiitit ovat voimassa maaliskuun loppuun 2018. Konsernilla oli käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja katsauskauden lopussa 11,1 (16,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli 30.9.2015 korollista velkaa 36,7 (25,5) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 46,8 % (52,6 %) ja nettovelkaantumisaste oli 29,0 % (19,6 %).

Liiketoiminta-alueiden toiminnan keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Erityisesti raideliikennesegmentin kokonaisvaltaiset turva- ja informaatiojärjestelmien toimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin.

Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Euroopan rahoitusmarkkinatilanne saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattavat rajoittaa yhtiön toimitus- ja kilpailukykyä. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Emoyhtiö osti 7.1.2015 Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekannan. Emoyhtiö osti 15.5.2015 Teleste Management II Oy:n koko osakekannan hankkiakseen sen omistamat Teleste Oyj:n osakkeet.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

EM Group Oy oli 30.9.2015 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,32 (4,25) euroa ja korkeimmillaan 8,14 (5,14) euroa. Päätöskurssi 30.9.2015 oli 7,60 (5,00) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 102 (4 931). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 7,2 % (4,9 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ Helsingissä 1.1.-30.9.2015 oli 18,2 (7,6) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,6 (1,7) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

30.9.2015 konsernin hallussa oli omia osakkeita 863 953 kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 321 953 kappaletta ja konserniyhtiöiden hallussa 542 000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (6,3 %).

Tammikuussa yhtiö luovutti kauppahinnan osana 56 924 osaketta Teleste Oyj:n ostaessa Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekannan. Helmikuussa yhtiö luovutti suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 73 644 osaketta osana Teleste Oyj:n vuoden 2012 osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita. Toukokuussa yhtiö luovutti 195 133 osaketta ostaessaan Teleste Management II Oy:n koko osakekannan.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2015 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Omien osakkeiden hankinta: enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta, voimassa 8.10.2016 asti.
- Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4 000 000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti.
- Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1 800 000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti. 
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Näkymät vuodelle 2015

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonta- ja matkustajainformaatiomarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme orgaanisen kasvun lisäksi Mitron‑yrityskaupan lisäävän liikevaihtoa yli 22 miljoonaa euroa ja vaikuttavan liiketulokseen positiivisesti.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteen mukaisesti jatkamme uuden palveluliiketoiminnan laajentamista Englannissa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason.

 

28. päivänä lokakuuta 2015

 

Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja  

 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos % 1-12/
2014
           
Liikevaihto 66 192 50 365 31,4 % 197 176
  Liiketoiminnan muut tuotot 137 281 -51,1 % 2 536
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -34 611 -24 368 42,0 % -97 561
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -17 102 -13 743 24,4 % -59 497
  Muut liiketoiminnan kulut -7 536 -6 508 15,8 % -27 309
  Poistot -1 157 -1 089 6,2 % -4 211
Liiketulos 5 924 4 937 20,0 % 11 135
           
  Rahoitustuotot ja -kulut -390 90 n/a -301
Tulos rahoituserien jälkeen 5 534 5 027 10,1 % 10 835
           
Tulos ennen veroja 5 534 5 027 10,1 % 10 835
           
  Välittömät verot -1 341 -1 462 -8,3 % -2 353
           
Kauden tulos 4 193 3 565 17,6 % 8 482
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 4 193 3 565 17,6 % 8 482
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,23 0,20 15,5 % 0,48
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,23 0,20 15,5 % 0,48
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 4 193 3 565 17,6 % 8 482
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero -362 -126 187,3 % -465
Käyvän arvon rahasto 8 -33 n/a -25
Kauden laaja tulos 3 839 3 406 12,7 % 7 992
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 3 839 3 406 12,7 % 7 992
           
           
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos % 1-12/
2014
           
Liikevaihto 179 365 143 310 25,2 % 197 176
  Liiketoiminnan muut tuotot 1 853 784 136,4 % 2 536
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -91 052 -70 631 28,9 % -97 561
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -52 449 -43 091 21,7 % -59 497
  Muut liiketoiminnan kulut -23 126 -19 647 17,7 % -27 309
  Poistot -3 562 -3 114 14,4 % -4 211
Liiketulos 11 029 7 611 44,9 % 11 135
           
  Rahoitustuotot ja -kulut -199 -128 55,7 % -301
Tulos rahoituserien jälkeen 10 830 7 483 44,7 % 10 835
           
           
Tulos ennen veroja 10 830 7 483 44,7 % 10 835
           
  Välittömät verot -2 717 -2 094 29,7 % -2 353
           
Kauden tulos 8 114 5 389 50,6 % 8 482
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 8 114 5 389 50,6 % 8 482
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,45 0,31 47,1 % 0,48
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,45 0,30 48,1 % 0,48
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 8 114 5 389 50,6 % 8 482
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero -33 -175 -81,1 % -465
Käyvän arvon rahasto 20 -32 n/a -25
Kauden laaja tulos 8 101 5 182 56,3 % 7 992
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 8 101 5 182 56,3 % 7 992
                 

 

TASE (TEUR)
           
Pitkäaikaiset varat 30.9.2015 30.9.2014 Muutos % 31.12.2014
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 554 9 906 6,5 % 9 627
  Liikearvo 38 211 33 444 14,3 % 33 121
  Muut aineettomat hyödykkeet 6 317 3 843 64,4 % 3 891
  Laskennalliset verosaamiset 1 929 1 966 -1,9 % 1 698
  Myytävissä olevat sijoitukset 694 694 0,0 % 701
    57 705 49 853 15,8 % 49 037
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 31 710 21 629 46,6 % 20 483
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 57 428 45 395 26,5 % 45 276
  Rahavarat 15 179 12 000 26,5 % 17 672
    104 317 79 024 32,0 % 83 430
           
Varat yhteensä 162 022 128 877 25,7 % 132 467
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 67 306 60 319 11,6 % 63 227
  Määräysvallattomien omistajien osuus 0 483 n/a 487
    74 274 67 769 9,6 % 70 682
           
Pitkäaikaiset velat        
  Varaukset 1 341 598 124,4 % 1 238
  Laskennalliset verovelat 1 657 1 143 44,9 % 1 327
  Korottomat pitkäaikaiset velat 3 511 2 621 34,0 % 31
  Korolliset velat 35 997 655 n/a 595
    42 506 5 017 747,3 % 3 192
Lyhytaikaiset velat        
  Ostovelat ja muut korottomat velat 42 171 29 743 41,8 % 33 536
  Maksamattomat verot 1 502 648 131,8 % 793
  Varaukset 828 863 -4,0 % 480
  Lyhytaikaiset korolliset velat 741 24 838 -97,0 % 23 784
    45 242 56 091 -19,3 % 58 593
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 162 022 128 877 25,7 % 132 467

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos %  1-12/
2014
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos 8 114 5 389 50,6 % 8 482
  Oikaisut 6 477 5 336 21,4 % 4 211
  Maksetut rahoituserät -199 -128 55,7 % -301
  Maksetut verot -2 328 -2 652 -12,2 % -2 717
  Nettokäyttöpääoman muutos -10 598 -6 179 71,5 % -448
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 466 1 766 -17,0 % 9 227
Investointien rahavirrat        
  Tytäryritysten lisäkauppahinnat -1 147 0 n/a 0
  Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -997 -1 439 -30,7 % -1 782
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 17 0 n/a 64
  Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -873 -725 20,4 % -1 077
  Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -6 826 0 n/a 0
  Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta 0 -407 n/a -407
Investointien nettorahavirta -9 826 -2 571 282,2 % -3 202
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 40 300 1 000 3930,0 % 1 000
  Lainojen takaisinmaksut -29 324 -284 n/a -1 255
  Maksetut osingot -3 694 -3 462 6,7 % -3 360
  Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset -1 382 497 n/a 497
Rahoituksen nettorahavirta 5 900 -2 249 n/a -3 118
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 17 672 15 229 16,0 % 15 229
  Kauden rahavirta -2 460 -3 054 -19,4 % 2 907
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus -33 -175 -81,1 % -465
  Rahavarat kauden lopussa 15 179 12 000 26,5 % 17 672

 

TUNNUSLUVUT 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos %  1-12/
2014
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,31 47,1 % 0,48
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,45 0,30 48,1 % 0,48
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 4,10 3,78 8,4 % 3,94
           
  Oman pääoman tuotto 14,9 % 10,8 % 38,2 % 12,5 %
  Sijoitetun pääoman tuotto 15,0 % 11,4 % 31,7 % 12,2 %
  Omavaraisuusaste 46,8 % 52,6 % -11,0 % 53,4 %
  Nettovelkaantumisaste 29,0 % 19,6 % 47,8 % 9,5 %
           
  Investoinnit, tEUR 14 582 2 875 407,2 % 3 676
  Investoinnit % liikevaihdosta 8,1 % 2,0 %   1,9 %
  Tilauskanta, tEUR 42 605 16 033 165,7 % 15 206
  Henkilöstö keskimäärin 1 485 1 292 14,9 % 1 302
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 910 0,4 % 18 918
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 8,14 5,14 58,4 % 5,29
  Kauden alin kurssi, EUR 5,32 4,25 25,2 % 4,25
  Kauden keskikurssi, EUR 6,98 4,53 54,1 % 4,67
           
  Osakevaihto, milj kpl 2,6 1,7 54,8 % 2,3
  Osakevaihto, MEUR 18,2 7,6 138,6 % 10,9
           
Omat osakkeet        
    Määrä
Kpl
  Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
           
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 863 953   4,55 % 4,55 %
   30.9.2015        
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 7 995 6 179 29,4 % 5 559
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen        
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 30 815 5 217 490,7 % 13 141
  Valuuttatermiinit, käypä arvo -102 34 n/a 65
  Koronvaihtosopimukset 11 000 11 000 0,0 % 11 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -10 -38 -73,0 % -31
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.

 

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos %  1-12/
2014
 
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 114 532 80 365 42,5 % 109 007
  Liikevaihto 110 812 77 401 43,2 % 106 901
  Liiketulos 10 115 7 057 43,3 % 9 673
  Liiketulos % 9,1 % 9,1 %   9,0 %
 
Network Services
  Saadut tilaukset 68 554 65 908 4,0 % 90 275
  Liikevaihto 68 554 65 908 4,0 % 90 275
  Liiketulos 914 554 65,0 % 1 463
  Liiketulos % 1,3 % 0,8 %   1,6 %
 
Yhteensä
  Saadut tilaukset 183 086 146 273 25,2 % 199 282
  Liikevaihto 179 365 143 310 25,2 % 197 176
  Liiketulos 11 029 7 611 44,9 % 11 135
  Liiketulos % 6,1 % 5,3 %   5,6 %
  Rahoituserät -199 -128 n/a -301
  Tulos ennen veroja 10 830 7 483 44,7 % 10 835

 

Informaatio per kvartaali (tEUR)  7-9/15  4-6/15  1-3/15  10-12/14  7-9/14  10/2014-
  9/2015
 
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 39 616 40 926 33 990 28 642 27 571 143 174
  Liikevaihto 43 760 36 519 30 532 29 500 28 909 140 311
  Liiketulos 5 113 2 999 2 003 2 616 4 421 12 731
  Liiketulos % 11,7 % 8,2 % 6,6 % 8,9 % 15,3 % 9,1 %
 
Network Services
  Saadut tilaukset 22 432 23 211 22 911 24 367 21 455 92 921
  Liikevaihto 22 432 23 211 22 911 24 367 21 455 92 921
  Liiketulos 811 -492 595 909 516 1 822
  Liiketulos % 3,6 % -2,1 % 2,6 % 3,7 % 2,4 % 2,0 %
 
Yhteensä
  Saadut tilaukset 62 048 64 137 56 901 53 009 49 026 236 094
  Liikevaihto 66 192 59 730 53 443 53 867 50 365 233 232
  Liiketulos 5 924 2 507 2 598 3 525 4 937 14 554
  Liiketulos % 8,9 % 4,2 % 4,9 % 6,5 % 9,8 % 6,2 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2015 6 967 1 504 -339 58 139 3 954 -31 70 194 487 70 682
Kauden laaja tulos yhteensä     -33 8 114   20 8 101   8 101
Omien osakkeiden luovutus ja hankinta         -814   -814   -814
Osingonjako       -3 802     -3 802 108 -3 694
Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       10     10 -10 0
Omana pääomana suoritettavat
osake-perusteiset liiketoimet
      585 0   585 -585  
0
Oma pääoma 30.9.2015 6 967 1 504 -372 63 046 3 140 -11 74 274 0 74 274
                   
Oma pääoma 1.1.2014 6 967 1 504 126 53 079 3 457 -6 65 127 425 65 552
Kauden laaja tulos yhteensä     -175 5 389   -32 5 182 0 5 182
Toteutetut osakeoptiot         497   497   497
Osingonjako       -3 564     -3 564 102 -3 462
Määräys-vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       44     44 -44 0
Oma pääoma 30.9.2014 6 967 1 504 -49 54 948 3 954 -38 67 286 483 67 769

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

 

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste
 
Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

 

Suurimmat osakkeenomistajat Osakemäärä %-osuus osakkeista
     
EM Group Oy 4 409 712 23,23
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,84
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 963 860 5,08
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Management II Oy 542 000 2,85
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
Fim Fenno Sijoitusrahasto 324 279 1,71
Teleste Oyj 321 953 1,7
Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 290 000 1,53

 

Osakkeenomistajat sektoreittain 30.9.2015 Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä %-osuus osakekannasta
         
Kotitaloudet 4 775 93,59 4 701 287 24,8
Julkisyhteisöt 3 0,06 1 985 010 10,5
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 17 0,33 3 470 977 18,3
Yritykset 244 4,78 7 054 719 37,2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 29 0,57 408 522 2,2
Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt 34 0,67 1 365 073 7,2
Yhteensä 5 102 100,00 18 985 588 100,0

 

Osakemäärä 30.9.2015 Omistajien määrä % osakkeen-
omistajista
Osakemäärä % osakkeista
         
1 - 100 1 192 23,4 78 157 0,4
101 - 500 2 227 43,6 602 709 3,2
501 – 1 000 758 14,9 619 499 3,3
1 001 – 5 000 742 14,5 1 636 864 8,6
5 001 – 10 000 87 1,7 628 219 3,3
10 001 – 50 000 65 1,3 1 404 509 7,4
50 001 – 100 000 8 0,2 615 246 3,2
100 001 – 500 000 16 0,3 3 853 061 20,3
500 001 - 7 0,1 9 547 324 50,3
Yhteensä 5 102 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri     1 147 302 6,0

 

Mitron osakekannan hankinnasta kirjattiin alustavasti seuraavat varat ja velat.
   
1 000 EUR Yhdistämisessä kirjatut arvot
Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot  
Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 746
Asiakassopimukset (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 585
Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 1 362
Vaihto-omaisuus 4 983
Myyntisaamiset 8 514
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 944
Aineettomat hyödykkeet 537
Osakkeet  ja oikeudet 29
Siirtosaamiset 1 315
Muut saamiset 425
Rahavarat 874
Varat yhteensä 20 314
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Korolliset velat 1 174
Ostovelat 5 672
Laskennalliset verovelat 539
Saadut ennakot 2 984
Muut velat 3 300
Velat yhteensä 13 669
   
Nettovarat 6 645
   
Hankintameno omistajille 11 500
Liikearvo 4 855
   
Rahana maksettu kauppahinta -7 700
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 874
Vaikutus rahavirtaan -6 826

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com