TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015: LIIKEVAIHTO, TULOS JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT SELVÄSTI

Turku, Finland, 2015-08-06 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS  6.8.2015  KLO 08:30       

 

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015

 

LIIKEVAIHTO, TULOS JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT SELVÄSTI

 

Huhti-kesäkuu 2015

- Liikevaihto oli 59,7 (49,4) miljoonaa euroa, kasvua 20,9 %
- Liiketulos oli 2,5 (1,4) miljoonaa euroa, kasvua 81,3 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,05) euroa, kasvua 86,3 %
- Saadut tilaukset olivat 64,1 (50,3) miljoonaa euroa, kasvua 27,5 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 (0,3) miljoonaa euroa  

Tammi-kesäkuu 2015

- Liikevaihto oli 113,2 (92,9) miljoonaa euroa, kasvua 21,8 %
- Liiketulos oli 5,1 (2,7) miljoonaa euroa, kasvua 91,0 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,10) euroa, kasvua 111,5 %
- Saadut tilaukset olivat 121,0 (97,2) miljoonaa euroa, kasvua 24,5 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli -3,4 miljoonaa euroa (1,8) miljoonaa euroa 

 

Näkymät vuodelle 2015

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason.

 

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2015 toisesta vuosineljänneksestä:

”Telesten tuotteiden kysyntä jatkui vahvana vuoden toisella neljänneksellä. Saadut tilaukset vuosineljänneksellä saavuttivat Telesten historian korkeimman tason 64,1 miljoonaa euroa. Kasvaneiden tuotetoimitusten ansiosta myös liiketulos ja osakekohtainen tulos paranivat selvästi vertailukaudesta.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen kysyntä oli hyvä ja saadut tilaukset nostivat tilauskannan ennätyksellisen korkealle 46,7 miljoonaan euroon. Docsis 3.1 standardin mukaisten tuotteiden kysyntä oli erityisen hyvä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 36,5 miljoonaan euroon, joka on kaikkien aikojen korkein liikevaihto yhden vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi erityisesti Mitron-yritysoston myötä, mutta myös tilaajaverkkotuotteissa. Kasvavia markkina-alueita olivat erityisesti Puola, Norja ja Israel. Liiketulosta kasvattivat erityisesti tilaajaverkkotuotteiden toimitusmäärät ja videokeskustuotteiden parempi kannattavuus. 

Network Services liiketoiminta-alueella toinen vuosineljännes oli pettymys. Saksassa suurimman asiakkaan palvelutarpeet eivät kasvaneet ennusteiden mukaisesti, mikä johti resurssoinnin epätasapainoon ja tappiolliseen tulokseen. Englannissa jatkettiin liiketoiminnan laajentamiseen tähtäävää investointia. Uusien asiakkuuksien käynnistäminen on edennyt, mutta uudet projektit eivät vielä ole saavuttaneet kannattavuuteen vaadittavaa volyymiä. Muissa maissa palveluliiketoiminnan tulos on kehittynyt ennusteitamme paremmin.”

 

Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2015

Avainluvut (M€) 4-6/2015 4-6/2014 Muutos %
Saadut tilaukset 64,1 50,3 +27,5 %
Liikevaihto 59,7 49,4 +20,9 %
Liiketulos 2,5 1,4 +81,3 %
Liiketulos % 4,2 % 2,8 %  
Kauden tulos 1,7 0,9 +89,9 %
       
Tulos per osake, euroa 0,10 0,05 +86,3 %
Liiketoiminnan rahavirta -2,2 0,3  

Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 64,1 (50,3) miljoonaa euroa kasvaen 27,5 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 169 % ollen 46,7 (17,4) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 20,9 % ja oli 59,7 (49,4) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 81,3 % vertailukaudesta ja oli 2,5 (1,4) miljoonaa euroa eli 4,2 % (2,8 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella, mutta Network Services liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen. Henkilöstökulut olivat 18,4 (15,4) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat sekä orgaanisen kasvun että yritysoston seurauksena. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,05) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 (0,3) miljoonaa euroa. Kasvaneet myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus sitoivat vertailukautta enemmän käyttöpääomaa, mikä johti negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan.

 

Konsernin liiketoiminta tammi-kesäkuu 2015

Avainluvut (M€) 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014
Saadut tilaukset 121,0 97,2 +24,5 % 199,3
Liikevaihto 113,2 92,9 +21,8 % 197,2
Liiketulos 5,1 2,7 +91,0 % 11,1
Liiketulos % 4,5 % 2,9 %   5,6 %
Kauden tulos 3,9 1,8 +115,0 % 8,5
         
Tulos per osake, euroa 0,22 0,10 +111,5 % 0,48
Liiketoiminnan rahavirta -3,4 1,8   9,2
Nettovelkaantumisaste, % 35,3 % 18,2 %   9,5 %
Omavaraisuusaste, % 44,3 % 52,0 %   53,4 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 517 1 303 +16,4 % 1 343

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 24,5 % ja olivat 121,0 (97,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 21,8 % ollen 113,2 (92,9) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 91,0 % ja oli 5,1 (2,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 35,3 (29,3) miljoonaa euroa. Rahoituserät olivat 0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Konsernin verot olivat 1,4 (0,6) miljoonaa euroa ja konsernin veroaste 26,0 % (25,7 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos kasvoi 112 % ollen 0,22 (0,10) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli -3,4 (1,8) miljoonaa euroa.

 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue huhti-kesäkuu 2015

Avainluvut (1000 €) 4-6/2015 4-6/2014 Muutos %
Saadut tilaukset 40 926 27 898 +46,7 %
Liikevaihto 36 519 27 007 +35,2 %
Liiketulos 2 999 1 835 +63,4 %
Liiketulos % 8,2 % 6,8%  

Saadut tilaukset olivat 40,9 (27,9) miljoonaa euroa kasvaen 46,7 % vertailukaudesta. Saadut tilaukset olivat ennätyksellisen korkeat, myös ilman Mitron-yritysoston vaikutusta. Tilauskanta oli 46,7 (17,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 35,2 % ja oli 36,5 (27,0) miljoonaa euroa. Tilaajaverkkotuotteiden toimitukset ja Mitron nostivat liikevaihdon selvästi vertailukautta korkeammalle tasolle. Liiketulos kasvoi 63,4 % ollen 3,0 (1,8) miljoonaa euroa eli 8,2 % (6,8 %) liikevaihdosta. Liiketulosta kasvatti ensisijaisesti tilaajaverkkotuotteiden myyntivolyymin kasvu. Myös Mitron teki positiivisen liiketuloksen.

Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 2,9 (3,0) miljoonaa euroa eli 8,0 % (11,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin ja asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue tammi-kesäkuu 2015

Avainluvut (1000 €) 1-6/2015  1-6/2014 Muutos % 1-12/2014
Saadut tilaukset 74 916 52 794 +41,9 % 109 007
Liikevaihto 67 052 48 492 +38,3 % 106 901
Liiketulos 5 002 2 635 +89,8 % 9 673
Liiketulos % 7,5 % 5,4 %   9,0 %

Saadut tilaukset olivat 74,9 (52,8) miljoonaa euroa kasvaen 41,9 % vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi 38,3 % ja oli 67,1 (48,5) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 89,8 % ollen 5,0 (2,6) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat erityisesti tilaajaverkkotuotteiden kasvaneet myyntimäärät ja videokeskustuotteiden korkeampi kannattavuus. Tuotekehitysmenot olivat 5,8 (5,6) miljoonaa euroa eli 8,7 % (11,5 %) liikevaihdosta.  

 

Network Services liiketoiminta-alue huhti-kesäkuu 2015

Avainluvut (1000 €) 4-6/2015 4-6/2014 Muutos %
Saadut tilaukset 23 211 22 405 +3,6 %
Liikevaihto 23 211 22 405 +3,6 %
Liiketulos -492 -452  
Liiketulos % -2,1 % -2,0 %  

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,2 (22,4) miljoonaa euroa ollen 3,6 % vertailukautta korkeampi. Liikevaihdon kasvu saavutettiin pääosin Sveitsissä. Liiketulos jäi tappiolliseksi ja oli -0,5 (-0,5) miljoonaa euroa eli -2,1 % (-2,0 %) liikevaihdosta. Liiketappio syntyi Englannissa ja Saksassa. Englannissa jatkettiin liiketoiminnan laajentamiseen tähtäävää investointia. Uusien asiakkuuksien käynnistäminen on edennyt, mutta uudet projektit eivät vielä ole saavuttaneet kannattavuuteen vaadittavaa volyymiä. Saksassa suurimman asiakkaan palvelutarpeet eivät kasvaneet ennusteiden mukaisesti, mikä johti resurssoinnin epätasapainon aiheuttamaan tappioon. Kannattavuus on kehittynyt myönteisesti Sveitsissä.  

Network Services liiketoiminta-alue tammi-kesäkuu 2015

Avainluvut (1000 €) 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014
Saadut tilaukset 46 122 44 453 +3,8 % 90 275
Liikevaihto 46 122 44 453 +3,8 % 90 275
Liiketulos 103 38 +170,1 % 1 463
Liiketulos % 0,2 % 0,1 %   1,6 %

Liikevaihto kasvoi 3,8 % vertailukaudesta ja oli 46,1 (44,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Englannin liiketoimintojen laajentamiseen tähtäävät investoinnit rasittivat edelleen alkuvuoden tulosta. Uusi palveluliiketoiminta oli tappiollista vielä koko alkuvuoden. Saksassa toisen vuosineljänneksen vaihteleva palvelukysyntä painoi liiketoiminnan tappiolle.

 

Henkilöstö ja organisaatio tammi-kesäkuu 2015     

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1477 henkilöä (1275/2014, 1336/2013), joista 682 (562) Video and Broadband Solutions ja 795 (713) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1517 (1303/2014, 1325/2013) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 66 % (69 %/2014, 74 %/2013). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 35,3 miljoonaa euroa (29,3/2014, 28,9/2013). Henkilöstökulujen kasvu johtui Mitron-yritysostosta sekä kasvaneesta henkilömäärästä Network Services -liiketoiminta-alueella.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-kesäkuu 2015

Konsernin investoinnit olivat 13,5 (1,5) miljoonaa euroa eli 11,9 % (1,7 %) liikevaihdosta. Investoinneista 11,5 miljoonaa euroa kohdistui Mitron-yritysostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,6 (0,6) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,8 (0,8) miljoonaa euroa.

Tuotekehitysprojektit painottuivat Docsis 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, verkonhallintajärjestelmään, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-kesäkuu 2015

Liiketoiminnan rahavirta oli -3,4 (1,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku vertailukaudesta johtui kasvaneesta käyttöpääomasta. Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kasvu nostivat käyttöpääomaa suhteellisesti enemmän kuin liikevaihto kasvoi.

Teleste Oyj allekirjoitti tammikuussa uudet rahoitus- ja luottolimiittisopimukset, arvoltaan yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Uudet sopimukset korvasivat vastaavat aikaisemmat rahoitussopimukset. Konsernilla oli käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja katsauskauden lopussa 8,1 (17,0) miljoonaa euroa. Luottolimiitit ovat voimassa maaliskuun loppuun 2018. Konsernilla oli 30.6.2015 korollista velkaa 40,1 (24,1) miljoonaa euroa.  

Konsernin omavaraisuusaste oli 44,3 % (52,0 %) ja nettovelkaantumisaste 35,3 % (18,2 %).

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Erityisesti raideliikennesegmentin kokonaisvaltaiset turva- ja informaatiojärjestelmien toimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin.

Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Euroopan rahoitusmarkkinatilanne saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattavat rajoittaa yhtiön toimitus- ja kilpailukykyä. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Emoyhtiö osti 7.1.2015 Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekannan. Emoyhtiö osti 15.5.2015 Teleste Management II Oy:n koko osakekannan hankkiakseen sen omistamat Teleste Oyj:n osakkeet.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

EM Group Oy oli 30.6.2015 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 5,32 (4,25) euroa ja korkeimmillaan 7,79 (4,86) euroa. Päätöskurssi 30.6.2015 oli 7,30 (4,55) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5.028 (5.052). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 4,81 % (4,81 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.6.2015 oli 13,3 (5,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,0 (1,3) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Kesäkuun 2015 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 863.953 kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 321.953 kappaletta ja konserniyhtiöiden hallussa 542.000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (6,3 %).

Tammikuussa yhtiö luovutti kauppahinnan osana 56.924 osaketta Teleste Oyj:n ostaessa Mitron Group Oy Ltd:n koko osakekannan. Helmikuussa yhtiö luovutti suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 73.644 osaketta osana Teleste Oyj:n vuoden 2012 osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita. Toukokuussa yhtiö luovutti 195.133 osaketta ostaessaan Teleste Management II Oy:n koko osakekannan.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2015 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.985.588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Omien osakkeiden hankinta: enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta, voimassa 8.10.2016 asti.
- Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4.000.000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti.
- Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1.800.000 kappaletta, voimassa 31.3.2017 asti. 
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 asti.

Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1.200.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Näkymät vuodelle 2015

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonta- ja matkustajainformaatiomarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme orgaanisen kasvun lisäksi Mitron‑yrityskaupan lisäävän liikevaihtoa yli 22 miljoonaa euroa ja vaikuttavan liiketulokseen positiivisesti.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteen mukaisesti jatkamme uuden palveluliiketoiminnan laajentamista Englannissa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason.

 

5. päivänä elokuuta 2015

 

Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja   

 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

  

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 4-6/
2015
4-6/
2014
Muutos % 1-12/
2014
           
Liikevaihto 59 730 49 412 20,9 % 197 176
  Liiketoiminnan muut tuotot 1 269 317 300,4 % 2 536
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -30 904 -25 261 22,3 % -97 561
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -18 371 -15 363 19,6 % -59 497
  Muut liiketoiminnan kulut -8 021 -6 721 19,3 % -27 309
  Poistot -1 196 -1 001 19,5 % -4 211
Liiketulos 2 507 1 383 81,3 % 11 135
           
  Rahoitustuotot ja -kulut -114 -125 -8,6 % -301
Tulos rahoituserien jälkeen 2 393 1 258 90,2 % 10 835
           
Tulos ennen veroja 2 393 1 258 90,2 % 10 835
           
  Välittömät verot -678 -355 91,0 % -2 353
           
Kauden tulos 1 715 903 89,9 % 8 482
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 1 715 903 89,9 % 8 482
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 0,05 86,3 % 0,48
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 0,05 87,6 % 0,48
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 1 715 903 89,9 % 8 482
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero -69 -141 -51,1 % -465
Käyvän arvon rahasto 8 8 0,0 % -25
Kauden laaja tulos 1 654 770 114,8 % 7 992
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 1 654 770 114,8 % 7 992
           
           
KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos % 1-12/
2014
           
Liikevaihto 113 173 92 945 21,8 % 197 176
  Liiketoiminnan muut tuotot 1 716 503 241,1 % 2 536
  Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -56 441 -46 263 22,0 % -97 561
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -35 347 -29 348 20,4 % -59 497
  Muut liiketoiminnan kulut -15 590 -13 139 18,7 % -27 309
  Poistot -2 405 -2 025 18,8 % -4 211
Liiketulos 5 105 2 673 91,0 % 11 135
           
  Rahoitustuotot ja -kulut 192 -217 n/a -301
Tulos rahoituserien jälkeen 5 297 2 456 115,7 % 10 835
           
           
Tulos ennen veroja 5 297 2 456 115,7 % 10 835
           
  Välittömät verot -1 376 -632 117,7 % -2 353
           
Kauden tulos 3 921 1 824 115,0 % 8 482
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 3 921 1 824 115,0 % 8 482
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu        
osakekohtainen tulos:        
  laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,22 0,10 111,5 % 0,48
  laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,22 0,10 113,7 % 0,48
           
Laaja tuloslaskelma (tEUR)        
Kauden tulos 3 921 1 824 115,0 % 8 482
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti        
Muuntoero 329 -49 n/a -465
Käyvän arvon rahasto 12 1 n/a -25
Kauden laaja tulos 4 262 1 776 140,0 % 7 992
           
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 4 262 1 776 140,0 % 7 992

 

  

TASE (TEUR)
 
Pitkäaikaiset varat 30.6.2015 30.6.2014 Muutos % 31.12.2014
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 332 10 333 0,0 % 9 627
  Liikearvo 38 572 33 250 16,0 % 33 121
  Muut aineettomat hyödykkeet 6 601 4 191 57,5 % 3 891
  Laskennalliset verosaamiset 1 681 1 900 -11,5 % 1 698
  Myytävissä olevat sijoitukset 694 422 64,3 % 701
    57 879 50 096 15,5 % 49 037
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuus 30 639 20 115 52,3 % 20 483
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 58 552 41 381 41,5 % 45 276
  Rahavarat 15 236 12 242 24,5 % 17 672
    104 427 73 738 41,6 % 83 430
           
Varat yhteensä 162 306 123 833 31,1 % 132 467
           
Oma pääoma ja velat        
  Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
  Muu oma pääoma 63 467 56 906 11,5 % 63 227
  Määräysvallattomien omistajien osuus 0 488 n/a 487
    70 434 64 361 9,4 % 70 682
           
Pitkäaikaiset velat        
  Varaukset 1 294 596 117,0 % 1 238
  Laskennalliset verovelat 1 794 1 171 53,2 % 1 327
  Korottomat pitkäaikaiset velat 3 519 2 509 40,2 % 31
  Korolliset velat 39 399 360 n/a 595
    46 006 4 636 892,4 % 3 192
Lyhytaikaiset velat        
  Ostovelat ja muut korottomat velat 43 452 29 800 45,8 % 33 536
  Maksamattomat verot 993 423 134,6 % 793
  Varaukset 671 837 -19,8 % 480
  Lyhytaikaiset korolliset velat 750 23 776 -96,8 % 23 784
    45 866 54 836 -16,4 % 58 593
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 162 306 123 833 31,1 % 132 467

  

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos %  1-12/
2014
Liiketoiminnan rahavirrat        
  Kauden tulos 3 921 1 824 115,0 % 8 482
  Oikaisut 3 589 2 874 24,9 % 4 211
  Maksetut rahoituserät 192 -217 n/a -301
  Maksetut verot -1 176 -1 415 -16,9 % -2 717
  Nettokäyttöpääoman muutos -9 894 -1 296 663,4 % -448
Liiketoiminnan nettorahavirta -3 369 1 770 n/a 9 227
Investointien rahavirrat        
  Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -689 -816 -15,6 % -1 782
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 0 0 n/a 64
  Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -569 -614 -7,3 % -1 077
  Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -6 826 0 n/a 0
  Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta 0 -136 n/a -407
Investointien nettorahavirta -8 084 -1 566 416,2 % -3 202
Rahoituksen rahavirrat        
  Lainojen nostot 27 300 0 n/a 1 000
  Lainojen takaisinmaksut -13 536 -177 n/a -1 255
  Maksetut osingot -3 694 -3 462 6,7 % -3 360
  Omien osakkeiden hankinnat -1 382 0 n/a 0
Rahoituksen nettorahavirta 8 688 -3 142 n/a -3 118
           
Rahavarojen muutos        
  Rahavarat kauden alussa 17 672 15 229 16,0 % 15 229
  Kauden rahavirta -2 765 -2 938 -5,9 % 2 907
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus 329 -49 n/a -465
  Rahavarat kauden lopussa 15 236 12 242 24,5 % 17 672

 

 

TUNNUSLUVUT 1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos %  1-12/
2014
  Osakekohtainen tulos, EUR 0,22 0,10 111,5 % 0,48
  Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,22 0,10 113,7 % 0,48
  Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,89 3,59 8,4 % 3,94
           
  Oman pääoman tuotto 11,1 % 5,6 % 97,9 % 12,5 %
  Sijoitetun pääoman tuotto 11,0 % 6,0 % 83,1 % 12,2 %
  Omavaraisuusaste 44,3 % 52,0 % -14,7 % 53,4 %
  Nettovelkaantumisaste 35,3 % 18,2 % 94,1 % 9,5 %
           
  Investoinnit, tEUR 13 468 1 549 769,5 % 3 676
  Investoinnit % liikevaihdosta 11,9 % 1,7 %   1,9 %
  Tilauskanta, tEUR 46 749 17 402 169,4 % 15 206
  Henkilöstö keskimäärin 1 477 1 275 15,8 % 1 302
           
  Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 897 0,5 % 18 918
    sis omat osakkeet        
  Kauden ylin kurssi, EUR 7,79 4,86 60,3 % 5,29
  Kauden alin kurssi, EUR 5,32 4,25 25,2 % 4,25
  Kauden keskikurssi, EUR 6,75 4,52 49,3 % 4,67
           
  Osakevaihto, milj kpl 2,0 1,3 50,5 % 2,3
  Osakevaihto, MEUR 13,3 5,9 125,9 % 10,9
           
Omat osakkeet        
    Määrä
Kpl
  Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
           
  Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.6.2015 863 953   4,55 % 4,55 %
           
           
Vastuusitoumukset  (tEUR)        
           
Vuokra- ja leasingvastuut 5 587 5 711 -2,2 % 5 559
           
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen        
  Valuuttatermiinit, kohdearvo 28 032 6 748 315,4 % 13 141
  Valuuttatermiinit, käypä arvo -288 -159 81,1 % 65
  Koronvaihtosopimukset 11 000 11 000 0,0 % 11 000
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo -19 -5 280,0 % -31
           
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.

  
 

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)  1-6/
2015
 1-6/
2014
Muutos %  1-12/
2014
 
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 74 916 52 794 41,9 % 109 007
  Liikevaihto 67 052 48 492 38,3 % 106 901
  Liiketulos 5 002 2 635 89,8 % 9 673
  Liiketulos % 7,5 % 5,4 %   9,0 %
 
Network Services
  Saadut tilaukset 46 122 44 453 3,8 % 90 275
  Liikevaihto 46 122 44 453 3,8 % 90 275
  Liiketulos 103 38 170,1 % 1 463
  Liiketulos % 0,2 % 0,1 %   1,6 %
 
Yhteensä
  Saadut tilaukset 121 038 97 247 24,5 % 199 282
  Liikevaihto 113 173 92 945 21,8 % 197 176
  Liiketulos 5 105 2 673 91,0 % 11 135
  Liiketulos % 4,5 % 2,9 %   5,6 %
  Rahoituserät 192 -217 n/a -301
  Tulos ennen veroja 5 297 2 456 115,7 % 10 835

 

 

Informaatio per kvartaali (tEUR)  4-6/15  1-3/15  10-12/14  7-9/14  4-6/14  7/2014-
  6/2015
 
Video and Broadband Solutions
  Saadut tilaukset 40 926 33 990 28 642 27 571 27 898 131 129
  Liikevaihto 36 519 30 532 29 500 28 909 27 007 125 461
  Liiketulos 2 999 2 003 2 616 4 421 1 835 12 039
  Liiketulos % 8,2 % 6,6 % 8,9 % 15,3 % 6,8 % 9,6 %
 
Network Services
  Saadut tilaukset 23 211 22 911 24 367 21 455 22 405 91 944
  Liikevaihto 23 211 22 911 24 367 21 455 22 405 91 944
  Liiketulos -492 595 909 516 -452 1 527
  Liiketulos % -2,1 % 2,6 % 3,7 % 2,4 % -2,0 % 1,7 %
 
Yhteensä
  Saadut tilaukset 64 137 56 901 53 009 49 026 50 303 223 073
  Liikevaihto 59 730 53 443 53 867 50 365 49 412 217 404
  Liiketulos 2 507 2 598 3 525 4 937 1 383 13 566
  Liiketulos % 4,2 % 4,9 % 6,5 % 9,8 % 2,8 % 6,2 %

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2015 6 967 1 504 - 339 58 139 3 954 -31 70 194 487 70 681
Kauden laaja tulos yhteensä     329 3 921   12 4 262   4 262
Omien osakkeiden luovutus ja hankinta         -814   -814   -814
Osingonjako       -3 802     -3 802 108 -3 694
Määräysvallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       10     10 -10 0
Omana pääomana suoritettavat
osake-perusteiset liiketoimet
      585 0   585 -585  
0
Oma pääoma 30.6.2015 6 967 1 504 -10 58 853 3 140 -19 70 434 0 70 434
                     
Oma pääoma 1.1.2014 6 967 1 504 126 53 079 3 457 -6 65 127 425 65 552
Kauden laaja tulos yhteensä     -49 1 824   1 1 776 0 1 776
Toteutetut osakeoptiot         497   497   497
Osingonjako       -3 564     -3 564 102 -3 462
Määräysvallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta       39     39 -39 0
Oma pääoma 30.6.2014 6 967 1 504 77 51 378 3 954 -5 63 875 488 64 361
                         

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET        

 

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste
 
Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma  - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

 

 

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat Osakemäärä %-osuus osakkeista
     
EM Group Oy 4 409 712 23,23
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,84
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 963 860 5,08
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34
Teleste Management II Oy 542 000 2,85
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 430 784 2,27
Fim Fenno Sijoitusrahasto 324 279 1,71
Teleste Oyj 321 953 1,70

 

 

 

Osakkeenomistajat sektoreittain Omistajien määrä % osakkeen-omistajista Osakemäärä %-osuus osakekannasta
         
Kotitaloudet 4 706 93,60 4 758 225 25,1
Julkisyhteisöt 3 0,06 1 985 010 10,5
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 17 0,34 3 673 060 19,3
Yritykset 239 4,75 6 996 941 36,9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 29 0,58 424 329 2,2
Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt 34 0,68 1 148 023 6,0
Yhteensä 5 028 100,00 18 985 588 100,0

 

 

 

Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen-omistajista Osakemäärä % osakkeista
         
1 - 100 1 131 22,5 75 240 0,4
101 – 500 2 199 43,7 599 717 3,2
501 – 1 000 767 15,3 632 167 3,3
1 001 – 5 000 747 14,9 1 648 308 8,7
5 001 – 10 000 81 1,6 573 275 3,0
10 001 – 50 000 73 1,5 1 532 321 8,1
50 001 – 100 000 5 0,1 391 206 2,1
100 001 – 500 000 18 0,4 4 055 113 21,4
500 001 - 7 0,1 9 478 241 49,9
Yhteensä 5 028 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri     927 266 4,9

 

 

 

 

Mitron osakekannan hankinnasta kirjattiin alustavasti seuraavat varat ja velat.
   
1 000 tEUR Yhdistämisessä kirjatut arvot
Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot  
Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 746
Asiakassopimukset (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 585
Teknologia (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 1 362
Vaihto-omaisuus 4 983
Myyntisaamiset 8 514
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 944
Aineettomat hyödykkeet 537
Osakkeet  ja oikeudet 29
Siirtosaamiset 1 315
Muut saamiset 425
Rahavarat 874
Varat yhteensä 20 314
   
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot  
Korolliset velat 1 174
Ostovelat 5 672
Laskennalliset verovelat 539
Saadut ennakot 2 984
Muut velat 3 300
Velat yhteensä 13 669
   
Nettovarat 6 645
   
Hankintameno omistajille 11 500
Liikearvo 4 855
   
Rahana maksettu kauppahinta -7 700
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 874
Vaikutus rahavirtaan -6 826

 

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com