TELESTE OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Turku, Finland, 2015-02-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
TELESTE OYJ   PÖRSSITIEDOTE  27.2.2015   KLO 09:30

 

TELESTE OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt 4.2.2015 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2012 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan 73,644 Teleste Oyj:n osaketta ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Teleste Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2011 osakepalkkiojärjestelmästä 2012. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Ohjelmassa palkkionsaajina on 27 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Teleste Oyj:n yhtiökokouksen 1.4.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden luovutus tapahtuu 27.2.2015. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 517.086 omaa osaketta.

Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Teknologiatarjontamme edistää päivittäisen elämän sujuvuutta ja turvallisuutta. Liiketoimintamme ydin on video - videon ja datan käsittely, siirto ja hallinta. Asiakaskuntamme koostuu kaapeli- ja teleoperaattoreista sekä julkisen sektorin organisaatioista. Toimintamme on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Molemmilla alueilla olemme maailman johtavia yrityksiä ja teknologisia edelläkävijöitä. Video and Broadband Solutions keskittyy tilaajaverkkojen ja videovalvonta- ja informaatiosovellusten tuoteratkaisuihin. Network Services tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita verkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Vuonna 2014 Telesten liikevaihto oli 197 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli yli 1400 henkilöä. Telestellä on koko maailman kattava toimipisteverkosto ja yli 90 % liikevaihdosta kertyy Suomen ulkopuolelta. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.teleste.com 

 

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com