TELESTE OYJ HANKKII JOHTORYHMÄN JÄSENILTÄ TELESTE MANAGEMENT II OY:N KOKO OSAKEKANNAN

Turku, Finland, 2015-05-12 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
TELESTE OYJ  PÖRSSITIEDOTE   12.5.2015 AT 10:00 

 

TELESTE OYJ HANKKII JOHTORYHMÄN JÄSENILTÄ TELESTE MANAGEMENT II OY:N KOKO OSAKEKANNAN  

Teleste Oyj:n johto perusti vuonna 2011 Teleste Management II Oy -nimisen yhtiön, jolla on tällä hetkellä yhteensä 542 000 Telesten osaketta.   

Teleste Management II Oy:n osakkeenomistajat ja Teleste Oyj ovat sopineet, että Teleste Oyj hankkii Teleste Management II Oy:n koko osakekannan. Teleste Management II Oy:n osakkeenomistajat saavat vastineeksi Teleste Oyj:n osakkeita ja rahaa. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Teleste Management II Oy:n osakkeenomistajille osakevastiketta vastaan 195 133 yhtiön hallussa olevaa osaketta.  

Osakeannissa luovutettavien osakkeiden määrä on määritetty Teleste Management II Oy:n nettovarallisuuden perusteella ja laskettu sekä luovutettavien osakkeiden että Teleste Management II Oy:n omistamien Teleste Oyj:n osakkeiden osalta käyttäen yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Telesten osavuosikatsauksen Q1 2015 julkistamista seuraavan viiden pörssipäivän aikana eli 4.5.—8.5.2015 (7,09 euroa per osake). Osakeannissa luovutettavat Teleste Oyj:n osakkeet vastaavat 50 prosenttia Teleste Management II Oy:n nettovarallisuudesta. 

Osakeannissa luovutettavat Teleste Oyj:n osakkeet oikeuttavat käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun osakkeet on kirjattu saajan arvo-osuustilille.  

Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2014 antamaan valtuutukseen.  Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 18 985 588 osaketta, joista yhtiön hallussa on suoraan 517 086 osaketta. Teleste Management II Oy:n osakekannan hankinnan jälkeen yhtiö omistaa suoraan 321 953 osaketta ja välillisesti Teleste Management II Oy:n kautta 542 000 osaketta. 

Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Teknologiatarjontamme edistää päivittäisen elämän sujuvuutta ja turvallisuutta. Liiketoimintamme ydin on video - videon ja datan käsittely, siirto ja hallinta. Asiakaskuntamme koostuu kaapeli- ja teleoperaattoreista sekä julkisen sektorin organisaatioista. Toimintamme on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Molemmilla alueilla olemme maailman johtavia yrityksiä ja teknologisia edelläkävijöitä. Video and Broadband Solutions keskittyy tilaajaverkkojen ja videovalvonta- ja informaatiosovellusten tuoteratkaisuihin. Network Services tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita tilaajaverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Vuonna 2014 Telesten liikevaihto oli 197 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli yli 1400 henkilöä. Telestellä on koko maailman kattava toimipisteverkosto ja yli 90 % liikevaihdosta kertyy Suomen ulkopuolelta. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.teleste.com 

 

TELESTE OYJ 

Hallitus 

 

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
K
eskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com